Custom Calendar: Cơ sở Nguyễn Khang (113 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Ba Đình, Hà Nội)

(113 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Ba Đình, Hà Nội)