Custom Calendar: Cơ sở quận Bình Thạnh (117/26 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh)