CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

Sáp vuốt tóc Matte Paste

Sáp vuốt tóc Lighthouse

Sáp vuốt tóc Matte Clay

Sáp vuốt tóc Ironcap Mensche

Sáp vuốt tóc Lighthouse Prestyling

Chứng nhận các thành phần trong sáp

Chi tiết